Loading...
Öppettider: Mån - Fre kl. 07:00-16:30

DITEC

DITEC Lackkonservering
Lackens primära funktion är att skydda den underliggande plåten från korrosion.
Dessutom ger lacken bilen dess visuella lyskraft. Lacken utsätts dagligen för påverkan från solen, trafiken, nederbörd, mekaniskt slitage m.m. som gör att ytan mattas och smutsen lättare får fäste. Detta ökar risken för rostangrepp och ger bilen ett tråkigt utseende. För att förhindra detta bör man regelbundet vaxa bilen eller lägga på ett lackskydd som skyddar lacken under lång tid.

Har du en ny bil eller en bil med bra lack är Ditec lackkonservering ett av de äldsta och ett av de mest beprövade skydd du kan få. Ditec konserverar lacken under många år, vilket innebär att bilen inte behöver poleras eller vaxas samtidigt som den har ett bra skydd En behandlad lack har högre motståndskraft mot yttre påverkan.
Får du salt eller tjärstänk på bilen kan den avfettas utan risk att behandlingen försvinner. Ditec innehåller inga silikoner.

Alla Ditecbehandlade bilar innefattas av Svenska Ditec AB´s utökade lackgaranti vilket är ett komplement till nybilsgarantin.

Tvättservice
Montering & balansering
Helrekonditionering
Helrekonditionering
Klädseltvätt/Sanering
Luktsanering
Skinnbehandling
Dr Headlamp
Dr Headlamp
Däckbyte
Däckförvaring